Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Oświadczenie o ochronie prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności SafanDarleyB.V.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności jest wykorzystywane przez SafanDarley B.V., SafanDarley GmbH, SafanDarley UK Ltd, SafanDarley North America LLC, zwaną dalej ‘SafanDarley’.

Prywatne dane są przetwarzane zarówno przez stronę internetową www.safandarley.com oraz offline. Dane te zwane są dalej jako Dane Osobowe. Przywiązujemy dużą wagę do ostrożnego wykorzystywania danych osobowych, dlatego starannie przetwarzamy i zabezpieczamy wszystkie dane osobowe. Nasi pracownicy oraz zaangażowane osoby trzecie są zobligowane do uszanowania poufności Twoich danych. Jakiekolwiek modyfikacje i/lub zmiany na stronie mogą prowadzić do zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. 

Przetwarzając dane, przestrzegamy wymogów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). To, między innymi, oznacza, że:

• jasno informujemy w jakich celach możemy przetwarzać Dane Osobowe. Robimy to za pomocą niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności.
• staramy się ograniczyć gromadzenie przez nas Danych Osobowych tylko do tych, które są niezbędne do określonych celów.
• przede wszystkim, pytamy o Twoją wyłączną zgodę na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w przypadku gdy taka zgoda jest wymagana.
• podejmujemy odpowiednie działania zabezpieczające do ochrony Twoich Danych Osobowych a także wymagamy od osób trzecich, które przetwarzają Dane Osobowe w naszym imieniu aby robiły tak samo
• szanujemy Twoje prawo do wglądu do Twoich Danych Osobowych, ich poprawy lub usunięcia na życzenie.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, wyjaśniamy, które dane osobowe możemy pobrać i w jakim celu możemy ich użyć. Sugerujemy aby zapoznać się dokładnie z niniejszym oświadczeniem.
 

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zmodyfikowane 1 czerwca 2018r.

Wykorzystanie danych osobowych

W trakcie przeglądania naszej strony, zostawiasz za sobą konkretne informacje. Mogą to być dane osobowe. Pobieramy takie dane na kilka różnych sposobów. Przykładowo, kiedy złożysz zapytanie na naszej stronie, w celu uzupełnienia wniosku zostaniesz poproszony od podanie danych osobowych 

Dane osobowe są również pobierane gdy przeglądasz naszą stronę za pomocą takich urządzeń jak smartfon, tablet, komputer, itp.

Możesz również skontaktować się z nami w sprawie pytań i\lub skarg poprzez pocztę, email lub telefonicznie. W takim przypadku skontaktujemy się z Tobą aby zając się daną sprawą. Dodatkowo, możemy pobrać Twoje dane jeśli uczestniczyłeś w konkursach/promocjach lub ankietach rynkowych lub konsumenckich.

Ponadto, dane mogą być pobierane za pośrednictwem mediów społecznościowych, na przykład jeśli skontaktujesz się z nami w celu zadania pytania. Wtedy pobieramy tylko nazwę Twojego konta w celu odpowiedzenia na Twoją wiadomość.

Gdy korzystasz z naszej strony internetowe, możemy przetwarzać m.in. następujące dane (co jest częściowo zależne od danych, które sam wpisujesz – np. przy składaniu zapytania, uczestniczeniu w konkursach/promocjach):

• imię i nazwisko
• płeć
• adres i/lub adres rozliczeniowy
• numer telefonu
• adres email
• dane techniczne sprzętu, którego używasz (np. z Twojego smartfonu/laptopa/tableta), takie jak adres IP, adres MAC oraz używane oprogramowanie.
• Twoje nawyki w wyszukiwaniu, zaliczając ilość kliknięć myszką czy czas poświęcony naszej stronie

Cel

Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w następujące sposoby:
• do zaoferowania Państwu możliwości złożenia wniosku lub zapytania za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz korzystania z wszystkich jej funkcji i usług
• w celu przetworzenia Twojej prośby lub zapytania oraz poinformowania Cię o jego postępach
• do komunikowania się z Tobą poprzez wysyłanie cyfrowych biuletynów/poczty
• do przetworzenia Twoich danych w celu ewentualnego udziału w konkursach i innych promocjach aby móc się z Tobą skontaktować jeśli coś wygrałeś
• do odpowiedzi na pytania lub rozpatrywania skarg za pośrednictwem mediów społecznościowych, poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonu
• w celu ulepszenia/personalizacji naszej strony internetowej, salonu wystawowego, asortymentu i naszych usług, zarówno fizycznie jak i online. Robimy to na podstawie Twoich preferencji, badań rynku i klientów oraz korzystania z naszej strony przez odwiedzających.

SafanDarley zbiera i przetwarza dane osobowe, które są udostępniane przez klienta w przypadku chęci nawiązania kontaktu, wyrażania zgody lub wykazania zainteresowania.

Podanie danych osobowych w celu dokonania zakupu jest obowiązkowe i jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy z SafanDarley. Jeśli te informacje nie zostaną podane, SafanDarley może nie być w stanie wypełnić swoich zobowiązań wynikających z umowy lub może nie być w stanie właściwie umożliwić Ci wywiązania się z Twoich zobowiązań

Okresy przechowywania

Twoje dane nie będą przechowywane dłużej niż to konieczne, chyba, że będziemy prawnie zobowiązanie do ich przechowywania przez dłuższy okres.

Jeśli Twoje dane nie będą już potrzebne, zostaną zanonimizowane lub usunięte.

Udostępnianie danych osobom trzecim

SafanDarley w niektórych przypadkach ujawni dane osobowe stronom trzecim, jeśli będzie to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Ponadto nie będziemy udostępniać informacji, które nam przekazujesz innym stronom, jeśli nie wyrazisz na to zgody, chyba że jest to wymagane lub dozwolone przez prawo. Przykładowo policja może zażądać od nas informacji w kontekście dochodzeń w sprawie oszustw.

Zasadniczo SafanDarley nie przekazuje Danych Osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani międzynarodowych organizacji, chyba że jest to niezbędne do podpisania umowy zakupu.  Jeśli dojdzie do takiej okoliczności z innych powodów, SafanDarley ustali czy istnieje adekwatny przepis w rozumieniu obowiązujących przepisów, natomiast w przypadku braku takiego przepisu Dane Osobowe zostaną przekazane tylko wtedy gdy istnieć będą odpowiednie zabezpieczenia. W sytuacji, gdy Dane Osobowe zostaną przekazane, możesz zażądać kopii tych dokumentów, pisząc na email: info@safandarley.com.

Newsletter

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie biuletynu, będziemy go wysyłać na Twój adres email. Każda wiadomość wysłana na adres mailowy umożliwia rezygnację z subskrypcji jeśli nie będziesz w dalszym ciągu zainteresowany otrzymywaniem biuletynu. Możesz również zrezygnować z subskrypcji w zakładce Kontakt.

Istnienie zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji.

SafanDarley nie wykorzystuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ponieważ nie jest to konieczne w przypadku naszych usług. Oznacza to na przykład, że SafanDarley nie używa profilowania

Ochrona danych osobowych

SafanDarley traktuje bezpieczeństwo Danych Osobowych bardzo poważnie, dlatego zapewnia, że dysponujemy odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi aby mieć pewność że Dane Osobowe nie zostaną nadużyte lub nie trafią w ręce nieodpowiedniej osoby. Zapewniamy, że jeśli przekażemy Twoje Dane Osobowe innym organizacjom, takim jak podmioty przetwarzające dane, organizacje te będą stosować takie same standardy. 

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności

Od czasu do czasu możemy dokonywać zmian w niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności. Zmiany zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej. Dlatego zalecamy regularne zapoznawanie się z niniejszym oświadczeniem aby nie przeoczyć jakichkolwiek zmian. 

Jakie mamy prawa?

SafanDarley uważa, że jest to istotne abyś znał swoje praca i potrafił z nich korzystać. Dlatego kontakt z nami jest bardzo łatwy przez stronę www.safandarley.com. Możesz korzystać z następujących praw:-

Twoich Danych Osobowych.
• prawo do sprostowania: jeśli Twoje Dane Osobowe, które przetwarzamy są nieprawidłowe, masz prawo do ich zmiany.
• prawo do usunięcia: jeśli nie potrzebujemy już Twoich Danych Osobowych do celu, w jakim je otrzymaliśmy, masz prawo poprosić nas o ich usunięcie. Istnieje szereg wyjątków, jak np. nasz obowiązek przechowywania niektórych danych dla organów podatkowych.
• prawo do ograniczenia przetwarzania: w okresie, w którym ustalamy czy Twoje dane powinny zostać sprostowane, czy ich przetwarzanie jest zgodne z prawem, czy też powinny zostać usunięte lub gdy sprzeciwiłeś się wobec ich przetwarzania, masz prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania swoich Danych
• prawo do przenoszenia: na Twoją prośbę musimy przekazać Tobie lub innej wybranej przez Ciebie organizacji wszystkie Twoje Dane Osobowe, które są w naszym posiadaniu. Możesz skorzystać z tego prawa tylko wtedy, gdy dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub zawartej umowy
• prawo do sprzeciwu: jeżeli przetwarzamy dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub interesu publicznego, istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu a następnie wszystko zostanie poddane rozważeniu. W przypadku marketingu bezpośredniego zawsze masz prawo do sprzeciwu.

Skargi/reklamacje

SafanDarley uważa, że satysfakcja klientów jest bardzo ważna. Pomimo naszych starań może dojść do sytuacji, w której nasi klienci nie będą zadowoleni. W takim wypadku można złożyć skargę/reklamację do Holenderskiego Urzędu Ochrony Danych jeśli dotyczy to ochrony Twoich danych osobowych. Można to zrobić przez stronę internetową: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Kontakt

Jeśli masz więcej pytań dotyczących polityki prywatności SafanDarley, prosimy o kontakt na adres mailowy info@safandarley.com


SafanDarley B.V.
Kwinkweerd 11
7241 AB Lochem, Holandia.

Jeśli się z nami skontaktujesz, postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.